Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja jätevesijärjestelmien valintapolku, HAIKU-hanke

Uudenmaan Liitto on myöntänyt Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykselle Maakunnan kehittämisrahaa ”Haja-asutuksen jätevesien koostumus ja jätevesijärjestelmien valintapolku” vuosina 2010 – 2012 toteutettavalle hankkeelle. Hankkeessa kannustetaan kiinteistönomistajia uusimaan jätevesijärjestelmänsä vesiensuojelun kannalta edistyksellisellä tavalla. Hankkeen avulla pyritään minimoimaan haja-asutusalueiden lähiympäristön, järvien, jokien sekä omien ja naapurien talousvesikaivojen pilaantuminen. Hankkeen tuloksista voit lukea tästä.