Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen - seminaari 24.3.2015

Seminaariesitykset löydät klikkaamalla alla olevasta ohjelmasta esitelmöitsijän nimen kohdalla olevaa linkkiä.

Paikka:

HSY, Viikinmäen jätevedenpuhdistamon auditorio
Hernepellontie 24
00710 HELSINKI

Aika:

24.3.2015 klo 13:00 – 15:50

Ohjelma

13:00 – 13:05 Avaus

Tuotantoyksikön päällikkö Mari Heinonen, HSY

13:05 ‐ 13:55 Vantaanjoen vesistölueen jätevesikuormituksen vähentämistoimia puhdistamoilla, pumppaamoilla ja verkostossa 2014 ja suunnitelmia tuleville vuosille

Riihimän puhdistamon saneeraus, Jarmo Rämö Riihimän Vesi

Pumppaamosaneeraus: Case Suutarila ja Pukinmäki, Mari Heinonen, HSY

Verkosto‐ ja pumppaamosaneerauksia Keski‐Uudellamaalla, Jukka Sahlakari, Tuusulan vesi

13:55 –14:10 Vanhankaupunginkosken kalalaskurituloksia

Matti Mielonen, Meri‐info

14:10 –14:30 Vantaanjoen kalataloustarkkailun tuloksia vuodelta 2014

Ari Haikonen, Kala‐ ja vesitutkimus Oy

14:30 –14:50 Kahvi

14:50 –15:10 Vantaanjoen valuma‐alueen virtavesikunnostukset 2014 ja suunnitelmat vuodelle 2015

Kari Stenholm, Vantaanjoki‐vastaava, Virtavesien hoitoyhdistys ry

15:10 ‐ 15:30 Vantaanjoen vedenlaatu ja jatkuvatoimisen seurannan tuloksia

Kirsti Lahti, VHVSY ry 

15:30 –15:50 Keskustelua tiedonvaihdon edistämiseksi virtavesikunnostuksista, jätevesiohitusten hallinnasta sekä viranomaisten näkemyksiä