Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

 

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry on voittoa tuottamaton aatteellinen yhdistys, joka edistää vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä toimialueellaan Riihimäeltä Helsinkiin ja Espoosta Sipoon rajalle. Tarkkailemme Vantaanjoen ja sen sivujokien veden laatua ja jokeen johdettavien jätevesien laatua yhteistarkkailuna, osallistumme vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä edistäviin hankkeisiin ja valistustoimintaan.

 

Olemme mukana:
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitossa
Itämerihaasteessa 
Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmässä

 

Water Protection Association of the River Vantaa and Helsinki Region protects the waters and promotes recreation possibilities by the rivers in the catchment area of the River Vantaa. Click here to read more about our work. Make sure to also check out our brochure and read about fishing destinations and rules for fishing in various parts of the River Vantaa.

 

Retkelle Vantaanjoen luontoon?

Tutustu tarinakarttaan, johon on kerätty tietoa hienoista retkikohteista Vantaanjoen vesistöalueella! 

 

Vedenlaatua seurataan automaattisilla vedenlaatuantureilla Lepsämänjoessa ympäri vuoden (käyttäjätunnus lepsama, salasanaa ei tarvita) ja Luhtaanmäenjoessa ja Arolamminkoskessa heinä-elokuussa.