Yhdistys

Yhdistyksen toiminta

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry perustettiin keväällä 1963, kun Vantaanjoen varren kunnat ja teollisuuslaitokset päättivät vapaaehtoisesti lähteä torjumaan joen huolestuttavaa saastumista. Viiden vuosikymmenen aikana veden laatu Vantaanjoessa ja sen sivuhaaroissa on selvästi parantunut, mutta tehtävää riittää edelleen. Merkittävien virkistyskäyttöarvojensa lisäksi Vantaanjoki on tärkeässä asemassa pääkaupunkiseudun vedenhankinnan varavesijärjestelmänä ja toimii raakavesilähteenä, silloin kun Päijänne-tunneli ei ole käytössä.

Vesiensuojeluyhdistyksen nykyinen toiminta-alue on Vantaanjoen vesistöalue Riihimäeltä Helsingin merialueelle.

Vesiensuojeluyhdistyksen tehtäviin kuuluu

  • vesiensuojelun ja muun ympäristönsuojelun edistäminen
  • vesistön virkistyskäytön kehittäminen
  • veden laadun yhteistarkkailu
  • jätevedenpuhdistamoiden tarkkailu ja käytön neuvonta, vesistön yleisen tilan ja hajakuormituksen vaikutusten seuranta, pohjavesiasiat
  • erillisiä projekteja vesistön tilan parantamiseksi, valistusta ja neuvontaa
  • tilaustutkimuksia jäsenistölle

Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 27 jäsentä (8 kuntaa, 7 teollisuuslaitosta ja 12 muuta yhteisöä tai yhdistystä). Yhdistyksen hallituksella on apunaan yleissuunnittelu- ja jätevesijaokset sekä Vantaanjoki-neuvottelukunta. Yhdistyksen toimisto on Itä-Pasilassa.