Vantaanjoen kalasto ja pohjaeläimet vuonna 2012

Vantaanjoen yhteistarkkailun kala- ja pohjaeläintarkkailun ja kalastustiedustelun tulokset ovat ilmestyneet Kala- ja vesitutkimus Oy:n julkaisuna. Taimenen luonnonkudusta kesällä kuoriutuneita poikasia oli aiempia vuosia enemmän Vantaanjoen ylä- ja keskiosissa. Pääuoman täplärapukanta oli myös kohentunut. Sateisen kesän seurauksena mäkärät olivat yleisiä. Pohjaeläimistön määrä ja lajisto osoittavat Vantaanjoen tilan parantuneen edelleen. Tarkkailuraportti löytyy tästä.