Jatkuvatoimista jokiveden laadun mittausta Riihimäellä ja Nurmijärvellä

Vantaanjoen yhteistarkkailuohjelmaan kuuluva automaattinen veden laadun seuranta on käynnistynyt. Mittauspaikat ovat Arolammilla Riihimäellä ja Luhtajoella Klaukkalassa. Tänä kesänä jätevedenpuhdistamoilla mitataan myös sadantaa tunnin välein.