Gasum on rakentamassa Mäntsälä-Siuntio maakaasuputkea.

Gasum on rakentamassa Mäntsälä-Siuntio maakaasuputkea. Seuraavassa työvaiheessa putki viedään Vantaanjoen ali Nurmijärvellä, Nukarin pohjoispuolella.

Vesiensuojeluyhdistys tarkkailee helmikuussa alitustyön vaikutuksia Vantaanjoen veden laatuun kolmessa kohdassa vesinäyttein sekä työmaan läheisyydessä jatkuvatoimisella anturilla veden sameutta ja sähkönjohtavuutta mitaten.