Maatalouden vesistökuormaa seurataan

Vedenpintojen kohoamisen ja sateiden seurauksena syystyöt pelloilla on jouduttu keskeyttämään. Osa kasvukauden sadosta on jäänyt jopa korjaamatta, eikä syysmuokkauksiin päästä. Kasvukauden viljelyolosuhteet ja sadot olivat onneksi melko hyvät, joten puiduille pelloille ei ole jäänyt suuria ravinnemääriä huuhtoutumiselle alttiiksi. Maatalouden vesistökuormitusta seurataan jälleen Ravinnehuuhtoutumien hallinta- eli RaHa-hankkeessa . Lepsämänjoen alueella pienessä peltopurossa on jatkuvatoiminen mittausasema. Nitraattimittaukset osoittavat, että voimakkaita typpihuuhtoutumia ei vielä syys-lokakuussa ole ollut. Tilanteen kehittymistä voi seurata syksyn aikana, kun kasvukauden päättyminen lopettaa kasvien ravinteiden oton ja kasviaines alkaa hajota.