Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi –jätevesiseminaari

Seminaarin järjestivät Uudenmaan maakunnan alueella toimivat kolme alueellista vesiensuojeluyhdistystä yhdessä Uudenmaan liiton kanssa 23.1.2013 Itä-Pasilassa. Seminaariin osallistui reilut 60 Uudenmaan maakunnan alueen kuntien rakennusvalvonnan, ympäristön- ja terveydensuojelun ja vesilaitosten edustajaa sekä muita haja-asutuksen jätevesiasioista kiinnostunutta henkilöä

kuulemaan uusinta tietoa haja-asutuksen jätevesien koostumuksesta, jätevesijärjestelmien toimivuudesta ja käymälä- ja pesuvesien erillisviemäröinnin eduista ja määräyksistäehtyvän luonnonvaran, fosforin, kierrättämisestä ja paikallisen jätevesilietteen kalkkistabiloinnin säädöksistävesiosuuskuntien toimintaperiaatteiden selkeyttämisestäuusimman tiedon jalkauttamisesta haja-asutusalueen asukkaille neuvonnan keinoin

Eipä tässä asiapitoisessa seminaarissa jääty paitsi taiteestakaan: kantaesityksenä kuultiin jätevesineuvontablues, jonka on sanoittanut Juha Niemi. Laulun esitti Tero Myllyvirta.

Tutustu esitelmiin tästä.