Ratkaisuja Vantaanjoen jätevesipäästöjen vähentämiseksi selvitetty

HSY on selvittänyt yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen ja Vantaanjoen alueen vesihuoltolaitosten kanssa, miten jäteveden ylivuotoja voitaisiin vähentää Vantaanjoen valuma-alueella. Jäteveden ylivuodot syntyvät poikkeuksellisissa tilanteissa kovan sateen, lumen sulamisen tai laiterikon yhteydessä, jolloin puhdistamatonta jätevettä pääsee vesistöön.

Selvityksen mukaan Vantaanjoen alueen vesihuoltolaitokset pitävät jätevesiverkostojen saneerausta tärkeänä keinona vähentää ylivuotoja. Lähivuosina useissa alueen kunnissa on tarpeen lisätä saneerausten määrää verkoston toiminnallisen kunnon turvaamiseksi. Tutkimusta saneerauksien vaikutuksista vuotovesiin tarvitaan kuitenkin lisää.

Ilmastonmuutoksen myötä sateiden ja äärimmäisten sääilmiöiden odotetaan yleistyvän. Ne voivat lisätä satunnaisia jätevesipäästöjä vesistöihin, ellei ehkäiseviin toimenpiteisiin ryhdytä. Jätevesiylivuotojen vähentämisen toimenpideohjelmaan voit tutustua linkistä.

www.hsy.fi/tietoahsy/Documents/Julkaisut/2_2011_Vantaanjoen_valumaalueen_jatevesiylivuodot.pdf