Vetoomus Vantaanjoen puolesta

Vantaanjoen vesistön parempi tulevaisuus vaatii edelleen yhteistyötä, puolestapuhujia, päätöksiä ja niihin sitoutumista.

Vantaanjoen vesiensuojeluun on panostettu jo vuosikymmeniä ja veden laatu on parantunut merkittävästi, mutta edelleen pelloilta huuhtoutuva eroosioaines, taajamien hulevedet ja ajoittaiset jätevesiohitukset heikentävät joen tilaa. Joki ei ole vielä hyvässä ekologisessa tilassa!

Vantaanjoki-neuvottelukunta on 31.3.2011 lähettänyt Helsingin, Uudenmaan ja Etelä-Hämeen poliittisten puolueiden toiminnanjohtajille vetoomuksen Vantaanjoen, maamme metropolialueen päävesistön, virkistyskäyttöedellytysten parantamiseksi. Vetoomus on tarkoitettu toimitettavaksi eteenpäin alueen nykyisille ja tuleville kansanedustajille ja alueen kuntien päättäjille.