Vesiensuojeluyhdistys vastasi Helsingin ja Turun haasteeseen Itämeren tilan parantamiseksi

Vesiensuojeluyhdistyksen toimenpiteet Itämeren tilan parantamiseksi kohdistuvat Vantaanjoen valuma-alueelle, missä maataloudesta tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta vähennetään viljelyteknisin keinoin, haja-asutuksen jätevesien käsittelyä parannetaan mm. harmaiden ja mustien jätevesien erottelulla jajätevedenpuhdistamoiden ja viemäriverkoston poikkeuksellisia päästöjä vähennetään.