Vesistön talvi

Pitkän pakkasjakson ansiosta vesistöt ovat saaneet tammikuussa lopulta jääpeitteen ja alkavat houkutella pilkkijöitä. Järvissä syksyn pitkä täyskiertoaika hapetti vesiä tehokkaasti ja happitilanne pysynee hyvänä koko talven. Jokien vedenpinnat olivat korkealla jäätymisen alkaessa. Vuolas virtaus ja lumipeite ovat hidastaneet jäiden syntyä, joten jokijäillä liikkuminen on edelleen vaarallista monin paikoin.

Vantaanjoen vesistöalueelle lumi satoi jo toisena vuonna peräkkäin lähes roudattomaan maahan. Viime keväänä lumien sulaminen ajoittui huhtikuun alkuun ja kevättulvan aikana Vantaanjoen kuljettama ravinnekuorma, etenkin typpikuorma, oli erittäin suuri. Typpipitoisuudet olivat jopa poikkeuksellisen korkeita, koska edeltävän syksyn typpihuuhtoutuma oli jäänyt maltilliseksi aikaisin tulleen talven takia. Tänä vuonna lähtökohta kevääseen on erilainen, sillä poikkeuksellisen lämpimänä jatkuneen syksyn 2011 aikana ravinteita huuhtoutui vesiin paljon, etenkin sateisen joulukuun aikana. Lue lisää täältä.

Yhdistys ottaa Vantaanjoesta ja sen sivujoista talvinäytteet maaliskuussa, yhteensä 50 havaintopaikalta. Järvien vedenlaatua seurataan Riihimäellä, Hyvinkäällä ja Tuusulassa.