Vantaanjoen vedenlaatu vuonna 2008

Vuosi 2008 oli kovin sateinen ja se näkyi Vantaanjoen mereen kuljettamassa kiintoaine- ja ravinnekuormituksessa. Fosforikuorma mereen oli lähes kaksinkertainen, 120 tonnia, verrattuna vuoteen 2007. Myös typpikuorma kasvoi kolmanneksella eli oli 1600 tonnia.

Sateisuus lisäsi myös pistekuormitusta, sillä jätevedenpuhdistamoiden käsittelemä vesimäärä kasvoi 11 % edellisvuodesta. Pistekuormituksen osuus joen kokonaistosforikuormasta oli 3,4 %. Hajakuormitus tuo siis valtaosan ravinnekuormasta mereen.

Vantaanjoen vedenlaadun yhteistarkkailuraportti on luettavissa tästä.