Suuria ravinnekuormia vesistöön leudon syksyn ja talven aikana

Vantaanjoen vesi oli sateisen syksyn aikana erittäin samea. Valumavesien mukana jokiin huuhtoutui runsaasti kiintoainetta, ravinteita ja humusta. Loka-joulukuussa Vantaanjoki kuljetti mereen yli 60 tonnia fosforia ja 660 tonnia typpeä. Syksyn 2008 fosforikuorma on moninkertainen kuiviin syksyihin verrattuna ja jopa samaa tasoa kuin koko vuoden kuormat vuosina 2006 ja 2007.

Vuonna 2008 Vantaanjoen virtaama oli keskimäärin 23 m3/s, mikä on 6 m3/s tavanomaista enemmän. Joki kuljetti Suomenlahteen vuoden aikana paljon ravinteita; fosforia 120 tonnia ja typpeä 1650 tonnia.