Veden laadun seurantaa joissa ja järvissä

Vantaanjoen ja sen sivujokien vedenlaatua seurataan noin 50:llä havaintopaikalla. Vuonna 2009 seurannassa yksi erillistavoite on selvittää, miten pienten sivu-uomien luonnontila on parantunut, kun jätevesien johtaminen on loppunut niihin viemäröinnin ja puhdistamojen keskityttyä Tuusulassa ja Nurmijärvellä. Vedenlaatututkimusten lisäksi tutkitaan jokien pohjaeläimistöä.

Vantaanjoen vesistöalueella ovat vain muutamia uuden Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen perusseurannan järvikohteita. Pintavesien seurantavastuu onkin jäänyt kuntien ympäristöviranomaisille. Vesiensuojeluyhdistys toteuttaa kuntien tilauksesta järviseurantoja toimialueellaan.

Riihimäellä ja Hyvinkäällä seurannat tehdään kuntien pintavesien seurantaohjelmien mukaisesti. Vuonna 2009 seurantavuorossa ovat mm. Paalijärvi, Hirvijärvi, Suolijärvi, Kytäjärvi ja Pojanjärvi. Vesiensuojeluyhdistyksen näytteenottajat liikkuvat näillä järvillä lopputalvella ja kesällä. Nurmijärvellä jatketaan Valkjärveen laskevien ojien veden laadun ja virtaaman seurantaa. Jokien ja järvien vedenlaatutulokset julkaistaan raportteina, mitkä löytyvät mm. kuntien kirjastoista ja www-sivuilta.