Keravanjoen purotutkimus

Purovesien hygieenistä laatua ja ravinnepitoisuuksia tutkittiin Keravanjoen valuma-alueella kesällä 2003. Tutkitut 16 puroa sijaitsevat Vantaan, Keravan, Järvenpään, Mäntsälän ja Tuusulan alueilla. Puroista 11 oli mukana aiemmassa tutkimuksessa Keravanjoen kunnostussuunnitelman yhteydessä 1980-luvulla. Vedenlaadun muutoksia, valuma-alueen maankäytön ja purojen vedenlaadun välistä yhteyttä sekä maankäytön muuttumista selvitti mmyo Hanna Sivén Keravanjoen valuma-alueen kunnille toimitetussa julkaisussa.