Opas pienten pohjavesilaitosten hoitajille on ilmestynyt

Ympäristöopas-sarjassa on julkaistu tiivis tietopaketti pienen pohjavesilaitoksen ylläpidosta ja valvonnasta. Oppaassa kerrotaan pohjaveden laadusta, vedenkäsittelystä, vedenjakelujärjestelmästä ja käyttötarkkailusta sekä huollosta ja varautumisesta erityistilanteisiin. Opas toimii myös tietolähteenä vesilaitoshoitajilta vaadittavaan osaamistestiin vesihygieniapassia varten. Opas löytyy tästä