Haja-asutuksen kiinteistöjen jätevesien käsittely

Seuraavan 10 vuoden aikana tuhansien kiinteistöjen jätevesien käsittely tulee tehostumaan, kun jätevesien johtaminen vain sakokaivojen kautta ojiin ei enää ole sallittua. Minkälainen jätevesien puhdistusmenetelmä sopii pohjavesialueille, kesämökeille, jaetuille omakotitonteille, vaatii tapauskohtaista pohdintaa. Vesiensuojeluyhdistys auttaa ympäristölle ja kiinteistöille sopivien vesihuoltoratkaisujen löytämisessä. Riskikartoitus - potentiaaliset uhat vesistöalueella

Vesiensuojeluyhdistyksessä päivitetään ja täydennetään tietoja Vantaanjoen vesistöalueen toiminnoista ja kohteista, jotka voivat poikkeustilanteissa vaarantaa joen kalastoa ja muuta eliöstöä, uimareiden terveyttä tai veden muuta virkistyskäyttöä tai käyttökelpoisuutta. Hankkeen tuloksena karttapohjille merkitään riskikohteet ja päivitetään toimenpideohjeet.