Vantaanjoen vesistön vedenlaadun seurantaohjelma uudistui

Vantaanjoen vesistöön jätevettä laskevilta pistekuormittajilta, lähinnä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta, edellytetään jätevesivaikutusten tarkkailua. Suurin osa Vantaanjoen vesistöalueen kuormittajista on mukana vesistön yhteistarkkailussa, johon osallistuvat vapaaehtoisina myös alueen kunnat. Vesiensuojeluyhdistys on vastannut yhteistarkkailusta jo 1970-luvulta. Uusi yhteistarkkailuohjelma vuosille 2006 - 2010 on valmis. Tarkkailulla pyritään paitsi pistekuormituksen vaikutusten myös hajakuormituksen seurantaan ja palvelemaan vesistön virkistyskäyttöä.