Hyvinkäälle ja Riihimäelle pintavesien seurantaohjelmat

Vesiensuojeluyhdistys on laatinut Hyvinkään ja Riihimäen ympäristökeskuksille järvien, lampien ja purojen seurantaohjelmat. Seurannalla kootaan tietoa vesistöistä, joilla on erityisiä luontoarvoja tai virkistyskäyttöpaineita. Ohjelmissa näytteenotot ajoittuvat määrävuosina kunnan eri alueille. Hyvinkäällä on kartoitettu myös luonnontilaisten tai lähes luonnontilaisten lähteiden veden laatua.