Lisäveden johtamisvaihtoehdot ja niistä aiheutuvat kustannukset

Arvioitaessa kolmen vaihtoehtoisen siirtolinjareitin ja kahden tunnelivaihtoehdon teknis-taloudellisia toteuttamisedellytyksiä halvimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui siirtolinja, jossa lisävesi johdettaisiin Ronkonkallion pumppaamolta Salpausselän yli suoraan Lallujärveen. Lisäveden johtamisesta (1 m3/s) aiheutuvat investointikustannukset olisivat useita miljoonia euroja ja käyttökustannukset vuosittain satoja tuhansia euroja. Kyseisessä linjausvaihtoehdossa lisäveden johtamisen vaikutukset ulottuisivat joen koko matkalle.