Vaikutukset virtaamiin, veden korkeuteen ja joen leveyteen

Koska Vantaanjoen latvaosan alivirtaamat ovat vain muutamia litroja sekunnissa, Vantaanjoen yläosiin mahdollisesti johdettavan lisäveden (0,5 m3/s tai 1,0 m3/s) alivirtaamia kasvattava vaikutus olisi merkittävä. Vaikutukset ulottuisivat alivirtaamakausien aikana aina Vanhankaupunginkoskelle asti.

Mahdollinen lisäveden johtaminen (1 m3/s) lisäisi joen virtaamaa selvästi alivirtaamakaudella ja tekisi joesta useita metrejä leveämmän latvaosissa, vedenkorkeus nousisi paikoittain vajaan metrin. Joen keskijuoksulla, Ylikylässä, joen leveys kasvaisi noin metrin ja veden korkeus nousisi reilut kymmenen senttiä. Alajuoksulla, Vanhankaupunginkoskella, vedenkorkeuden lisäys olisi alivirtaamakaudella muutamia senttimetrejä.