Ojasta allikkoon vai jätteestä resurssiksi -hajajätevesiseminaari 23.1.2013

Hajajätevesiseminaari järjestettiin Insinöörien ja Ekonomien talossa 23.1.2013. Kohderyhmänä Uudenmaan maakunnan alueen kuntien rakennusvalvonnan, ympäristön- ja terveydensuojelun ja vesilaitosten edustajat sekä muut haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimeenpanoon ja seurantaan osallistuvat tahot.

Tavoitteena oli jakaa uutta ja ajankohtaista jätevesitietoutta ja vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia haja-asutuksen jätevesiasetuksen toimeenpanoon liittyvissä kysymyksissä.

OHJELMA

klo 9:00 – 9:20
Aamukahvi ja ilmoittautuminen

klo 9:20 – 9:25
Seminaarin avaus
Toiminnanjohtaja Kirsti Lahti, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

klo 9:25 -9:30
Uudenmaan liiton terveiset
Ympäristösuunnittelija Lasse Rekola, Uudenmaan liitto

klo 9:30 – 10:10 Haja-asutuksen jäteveden koostumus ja jätevesijärjestelmien toimiminen, Haiku-hanke Ympäristöasiantuntija Asko Särkelä, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

klo 10:10 – 10:30
Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröintivaatimus?
Kommenttipuheenvuoro, Lvi-tarkastaja Sampo Riikonen, rakennusvalvonta, Vantaan kaupunki

klo 10:30 - 10:50
Tauko

klo 10:50 – 11:15
Jätettä ei ole, on vain resursseja
Toiminnanjohtaja Tero Myllyvirta, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry

klo 11:15 – 11:45
Sakokaivolietteiden kalkkistabilointi ja hyödyntäminen
Ylitarkastaja Arja Vuorinen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

klo 11:45 – 12:45
Lounas

klo 12:45 – 13:00
Vesiosuuskunnan toiminta-alueet ja hajajätevesiasetus –opas
Projekti-insinööri Henna Luukkonen, Kuntaliitto

klo 13:00 – 13:30
Jätevesiasetuksen toteutus järkevästi –hanke
Limnologi Juha Niemi, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry

klo 13:30 – 13:45
Keskustelua

klo 13:45 – 14:15
Iltapäiväkahvi

klo 14:15 – 14:45
Miten tietoa jalkautetaan
Jätevesiasiantuntija Minttu Peuraniemi, Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry

klo 14:45 – 15:15
Keskustelua

klo 15:15 – 15:30
Yhteenveto
Toiminnanjohtaja Kirsti Lahti, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Tilaisuuden puheenjohtajina toimivat:
Aamupäivällä ympäristösuunnittelija Lasse Rekola, Uudenmaan liitto
Iltapäivällä toiminnanjohtaja Jaana Pönni, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry