Pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishankkeen loppuseminaari 28.11.2017

Vuosina 2015-2017 toteutetun pohjavesien yhteistarkkailun kehittämishankkeen loppuseminaari järjestettiin 28.11.2017 Vesilaitosyhdistyksen koulutustilassa. Tilaisuuteen osallistui lähes 40 osanottajaa, ja keskustelu oli vilkasta. Hanketta kiiteltiin erityisesti siitä, että se on lisännyt eri toimijoiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Ohjelma

Puheenjohtaja Anna-Liisa Kivimäki

12:00-12.25 Pohjavesiyhteistarkkailujen hyödyt ja haasteet - hankkeen keskeiset tulokset
Anna-Liisa Kivimäki, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

12:25-12:50 Geologiset rakenneselvitykset ja haavoittuvuusanalyysit pohjavesiyhteistarkkailun suunnittelun työkaluna
Jussi Ahonen, Geologian tutkimuskeskus

12:50-13:20 Kokemuksia & kommentteja pohjavesiyhteistarkkailuista
Matias Niemi, Nurmijärven Vesi
Veli-Pekka Vuorilehto, HSY

13:20-14:00 Kahvitauko

14:00-14:25 Pohjavesinäytteenoton kenttähavaintojen sähköisen siirtojärjestelmän käytännön kokemuksia
Johan Lindholm, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

14:25-14:50 Vesihuoltolaitoksen pohjavesitarkkailutulosten hallinta
Heini Loikkanen, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

14:50-15:15 Vesihuoltolaitoksen kokemuksia pohjavesiyhteistarkkailusta ja tarkkailutulosten hallintajärjestelmästä
Liisa Anttila, Lohjan vesihuoltolaitos

15:15-15:45 Valvontaviranomaisten näkemyksiä pohjavesitarkkailujen toteutuksesta ja valvonnasta
Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus
Auli Kokkonen, Lohjan kaupunki

15:45-16:00 Keskustelua ja loppuyhteenveto

Osanottajaluettelo