Puhdistamonhoitajien neuvottelu- ja koulutuspäivät 8.-9.10.2015

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry järjestää yhdessä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n kanssa puhdistamonhoitajien neuvottelu- ja koulutuspäivät 23 h Turku-Tukholma risteilynä 8. - 9.10.2015. Ennen risteilyä tutustumiskohteina ovat Eurassa JVP Eura ja Satakierto Oy:n Hallavaaran jätekeskus sekä Turun vesilaitosmuseo.