Seminaari hulevesien hallinnasta Vantaanjoen valuma-alueella 25.11.2014

Yhdistyksen seminaari HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA-ALUEELLA – KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO
Vantaanjoen valuma-alueen toimijoille 25.11.2014 klo 9:00-15:00 Vantaan valutuustosalissa.

OHJELMA

Puheenjohtaja: Ympäristöjohtaja Stefan Skog, Vantaan kaupunki

9:00 Avaus, Kirsti Lahti, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

9:05 Maakuntakaava ja maankäytön muutos – vesien huomioon ottaminen ja paikkatietoaineistot
Lasse Rekola, Uudenmaan liitto

9:30 Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla
Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus

9:55 Hulevesien hallintaratkaisut tänään – mitoitus ja menetelmät
Perttu Hyöty, SITO

10:25 Tauko

10:35 Hulevesien hallinta Tuusulassa – heinäkuu 2014
Hanna Riihinen, Tuusulan vesihuoltoliikelaitos ja Suvi Niemi, Tuusulan kunta

11:00 Varautuminen tulviin
Ulla-Maija Rimpiläinen, Vantaan kaupunki

11:25 Hulevesien hallinta Vantaalla – yhteistyö ja hulevesiratkaisujen valintaperusteita
Marika Orava, Vantaan kaupunki

11:50 Lounas (omakustanteinen)

12:30 Hulevesien laadun seuranta – miten tietoja käytetään
Kari Korhonen Hyvinkään Vesi ja Paula Nurmi, Helsingin ympäristökeskus

12:55 Hulevesijärjestelmien huolto
Pirjo Kosonen, Vantaan kaupunki

13:15 Pienvesien tilan kartoitus Vantaalla – tarpeet, tavoitteet ja toteutus
Sinikka Rantalainen, Vantaan kaupunki

13:40 Vantaan purojen luokittelu – apua kaavoitukseen ja pienvesien suojeluun
Hanna Tuominen, Vantaan kaupunki/ Aalto-yliopisto

14:10 Keskustelu ja jatkotoiveet

14:30 Kahvi

15:00 Tutustuminen Vantaan hulevesikohteisiin

1. Osumapuisto
2. Koisotien lumenkaatopaikka
3. Meiramitien biopidätysalueet