Tuloksia kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämisen -hankkeista pe 29.10.2021

Seminaarissa esiteltiin tuloksia Vantaanjoen PFAS-hankkeesta, SourceTrack –hankkeesta sekä Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla -hankkeesta.

 

Tilaisuuden alustus: Ari Kangas, Ympäristöministeriö

Vantaanjoen PFAS-hanke: Näytteenotto ja tulokset, Jari Männynsalo ja Heli Vahtera, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Vantaanjoen PFAS-hanke: Kuormitus ja kuormituslähteet, Ville Junttila, Suomen ympäristökeskus

Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla: mittausten, mallinnusten ja riskinarvioinnin tulokset, Niina Vieno, Laki ja Vesi Oy

SourceTrack: Jätevesitilinpitotyökalun soveltaminen toimialojen haitta-ainekuormien arvioinnissa, Ville Junttila, Suomen ympäristökeskus