Vantaan III tulvaseminaari 16.4.2013

Tulvariskit ja tulvasuojaus

 ti16.4.2013 klo 12:30 -15:30
Vantaan valtuustosali/ Asematie 7

Ohjelma:


Vantaan tulvariskialueiden... - Henry Westlin, Vantaan kaupungininsinööri


Aaltoilumittaukset Helsingin rannikkovesillä – Ilkka Vähäaho, Helsingin kaupungin geo-toimisto


Tutkimuksella lisätietoa luonnonmukaiseen tulvanhallintaan - Kaisa Västilä, Aalto yliopisto


Jokien ja purojen rantapenkkojen vakavuus – Heikki Kangas, Vantaan geo-toimisto


Tulvariskien hallinta ja tulvasuojaus, Ympäristöhallinnon ohjeet – Mikko Huokuna, SYKE


Pientalon turvallisuusopas – Peter Strömmer, Kymenlaakson Pelastuslaitos


Vantaan Pirttirannan sekä Sipoon Myyraksen kiilan synty ja kehittyminen - Ulla-Maija Rimpiläinen, Vantaa


Vantaan Pirttirannan sekä Sipoon Myyraksen tulvasuojaus - Kari Rantakokko, UudEly-keskus