Vantaan ja VHVSY:n IV tulvaseminaari 26.11.2013

          Vesistölähtöinen hulevesienhallinta

 

Ti 26.11.2013 klo 12 -16

Vantaan valtuustosali/ Asematie 7

 

 

Ohjelma:

Tyyntä myrskyn edellä - Henry Westlin, Vantaan kaupungininsinööri

Kylmäojan korpi säätelee puron virtaamia ja vedenlaatua - Andrew Taylor, HY

Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella - Pasi Valkama, VHVSY

Luonnonmukainen kuivatus – Harri Aulaskari, Uudenmaan ELY-keskus

Hulevesijärjestelmän mitoitus vesistönsuojelun kannalta – Perttu Hyöty, FCG

Hulevesiaiheen suunnittelu – Petra Tammisto, Vantaan kaupunki

Hulevesiaiheen kunnossapito - Pirjo Kosonen, Vantaan kaupunki