Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen -seminaari 2.4.2014

Seminaari järjestettiin HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamon auditoriossa 2.4.2014. Vastaava tilaisuus järjestettiin huhtikuussa 2013. Säännöllisesti järjestettävien keskustelutilaisuuksien tavoitteena on edistää Vantaanjoen valuma‐alueen vesihuoltolaitosten ja kalataloustoimijoiden sekä viranomaisten välistä tiedonvaihtoa.

OHJELMA

12:30–12:35

Tilaisuuden avaus

Osastonjohtaja Tommi Fred, HSY

12:35 – 13:05

Vantaanjoen jätevesipäästöjen torjuntastrategia ja kustannukset – MAKERA-hankkeen tuloksia

Kehittämisinsinööri Aninka Urho, HSY

13:05 – 13:20

Kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta hulevesien johtamiseksi pois jätevesiverkosta

Projektipäällikkö Tuuli Tetri, Riihimäen Vesi

13:20 – 13:40

Vantaanjoen valuma-alueen jätevedenpuhdistamoiden kuormitus ja vesistövaikutuksia vuonna 2013

Toiminnanjohtaja Kirsti Lahti, VHVSY

13:40 – 14:00

Kahvi

14:00 – 14:20

Vantaanjoen valuma-alueen virtavesikunnostukset 2013 ja suunnitelmat vuodelle 2014

Kari Stenholm, Vantaanjoki-vastaava, Virtavesien hoitoyhdistys ry

14:20-14:30

Jokitalkkari Vantaanjoelle

Hankevastaava Velimatti Leinonen, VHVSY

14:30 – 15:00

Keskustelua tiedonvaihdon edistämiseksi virtavesikunnostuksista, jätevesiohitusten hallinnasta sekä viranomaisten näkemyksiä