Vantaanjoen virtavesikunnostukset ja jätevesiylivuotojen vähentäminen - seminaari 26.4.2017

Virtavesikunnostuksen ja jätevesiylivuotojen vähentäminen Vantaanjoella –seminaarissa 26.4.2017 esiteltiin positiivisia tuloksia niin jätevesiylivuotojen vähentämisen kuin pienten ja suurempienkin virtavesien tilan kohentamiseksi tehdystä työstä.

Vesiensuojeluyhdistyksen ja HSY:n yhdessä järjestämän seminaarin esitykset löydät alla olevista linkeistä.

VANTAANJOEN VIRTAVESIKUNNOSTUKSET JA JÄTEVESIYLIVUOTOJEN VÄHENTÄMINEN

Seminaarin tavoitteena on edistää Vantaanjoen valuma‐alueen vesihuoltolaitosten ja kalataloustoimijoiden sekä viranomaisten välistä tiedonvaihtoa.

Ohjelma

13:00 – 13:05 Avaus

toiminnanjohtaja Kirsti Lahti, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, puheenjohtaja

13:05 ‐ 13:30 Älykkäät vedet: sekaviemäriverkoston eriyttäminen ja viemärimallinnus, pumppaamot ja herkät kalastokohteet paikkatietoon
vs. osastonjohtaja Mari Heinonen, HSY

13:30 – 13:50 Hyvinkään Veden toimet jätevesien käsittelyn parantamiseksi ja ohitusten vähentämiseksi
käyttöpäällikkö Jari Hynönen, Hyvinkään Vesi

13:50 – 14:10 Kutusoraikkojen inventointi ja huolto Vantaan‐ ja Keravanjoella
iktyonomi Velimatti Leinonen, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

14:10 – 14:30 Kahvi

14:30 – 14:50 Helsingin purot haitallisten aineiden päästöjen kohteina
johtava ympäristötutkija Jari‐Pekka Pääkkönen, Helsingin ympäristökeskus

14:50 ‐ 15:10 Vantaan purotalkkaritoiminta ja kunnostussuunnitelmat suunnitteluinsinööri
suunnitteluinsinööri Anna Kyytinen/ kalastusteknikko Markku Tiusanen, Vantaan kaupunki

15:15 – 15:35 Hulevesien haitta‐aineet Vantaanjoen valuma‐alueella
limnologi Heli Vahtera, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

15:35 – 15:45 Vantaanjoen toimenpideohjelma 2017 ‐ 2027
ympäristöasiantuntija Asko Särkelä, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

15:45 ‐ 16:00 Keskustelua eri teemoista