Haja-asutuksen jätevesilietteiden kalkkistabilointi ja hyötykäyttö

Esiselvitys haja-asutuksen jätevesilitteiden paikallisesta käsittelystä osana haja-asutuksen jätevesihuoltoa ja ravinteiden kierrätystä on valmistunut. Hankkeen loppuraportissa on tietoa ja kokemuksia lietteiden kalkkistabiloinnista sako- tai umpisäiliöissä sekä ympäristönluvanvaraisessa yhteiskäsittelypisteessä. Raportista on hyötyä paitsi viljelijöille myös kuntien viranomaisille uusien jätehuoltomääräysten ja kuljetusjärjestelmäpäätösten valmistelussa. Hanke on saanut Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahaa. Lisätietoa hankkeesta löydät tästä.