Vantaanjoen ja sen sivujokien riskikartoitus on ilmestynyt.

Riskikartoituksessa on esitetty vesistöön kohdistuvat merkittävimmät uhkatekijät. Tämä helpottaa onnettomuuden sattuessa vahingontorjuntaa ja ympäristönäytteenottoa. Julkaisussa tarkastellaan riskitekijöitä, kuten liikennemääriä ja –reittejä, teollisuutta, viemäriverkostoja ja jätevedenpuhdistamoita. Tiedot on koottu kuntakohtaisesti taulukoihin ja karttoihin Riihimäen, Hyvinkään, Nurmijärven, Tuusulan, Järvenpään, Keravan, Vantaan ja Helsingin osalta. Näiden lisäksi julkaisuun on koottu vesistöalueelta laaditut tulvavaarakartat, yleisiä toimintaohjeita ympäristövahinkotilanteessa ja tärkeimpiä yhteystietoja. Kartoissa esitetään myös vesistötarkkailun näytteenottopisteet ja pohjavesialueiden rajat.

Vesiensuojeluyhdistys on laatinut riskikartoituksen yhdessä Vantaanjoen vesistöalueen kuntien kanssa.