Vantaanjoen yhteistarkkailu - Vedenlaatu vuosina 2005-2009

Viimeisin Vantaanjoen yhteistarkkailun vedenlaaturaportti on ilmestynyt. 

Vuosittain kerättävät tiedot ovat pohjana edistettaessä vesiluonnon suojelua. Tietojen toivotaan olevan myös avuksi, kun vesistöalueen käyttöä ja kehittämistä suunnitellaan. Vantaanjoki on satojen tuhansien ihmisten virkistysalue. Raportista löytyy paljon tietoa omasta kotivesistöstä.