Valkjärven ojien kuormitus ja kunnostustoimien optimointi

Nurmijärven kunnan tilauksesta vesiensuojeluyhdistys on tutkinut Valkjärven ojien kautta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta ja kartoittanut ulkoisen kuormituksen vähentämiskeinoja. Tutkimuksista on valmistunut Virpi Pajusen pro gradu -työ Helsingin yliopistolle ja Heli Vahteran ym. raportti kunnalle.