Automaattista veden laadun seurantaa Vantaanjoella koko kesän

Jatkuvatoimiset veden laadun seuranta-asemat mittaavat 3.6.2014 alkaen veden happipitoisuutta, sähkönjohtavuutta, lämpötilaa ja pinnankorkeutta Vantaanjoen pääuomassa Riihimäellä ja Hyvinkäällä sekä Luhtajoen alajuoksulla puolen tunnin välein elokuun loppuun. Mittaustuloksia pääset katsomaan osoitteesta www.luodedata.fi/vantaanjoki. Anturimittaukset ovat osa Vantaanjoen yhteistarkkailua ja niitä on täydennetty Helsingin, Vantaan ja Riihimäen Rotariklubien vesiensuojeluyhdistykselle myöntämin lahjoitusvaroin.