Jätevesineuvonnan vaikuttavuutta selvitettiin kyselyllä

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry lähetti seurantakyselyn kiinteistöjen omistajille, jotka olivat saaneet haja-asutusalueille kohdistettua jätevesineuvontaa vuosina 2011–2012. Kyselyn tavoitteena oli arvioida neuvonnan vaikuttavuutta ja toteutuneiden kunnostustoimenpiteiden määrää. Kysely lähti yli 400 kiinteistölle, joiden jätevesijärjestelmät vaativat uudistamista tai pieniä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä. Seurantakyselyyn vastasi hieman alle 30 % kyselyn kohteista. Yhteystietonsa luovuttaneiden kesken arvottiin syksyinen herkkukori, jonka voitti Timo Packalen Nurmijärveltä (kuva).Palkinnon luovutus seurantakyselyn voittajalle syyskuussa 2014.

Palkinnon luovutus seurantakyselyn voittajalle syyskuussa 2014.

 

Vastauksissa neuvonnan kiinteistökäyntiin ja huolto-ohjeisiin oltiin hyvin tyytyväisiä. Suurin osa vastaajista koki saaneensa käynneillä riittävästi tietoa ja noin puolta vastanneista käynti motivoi kunnostustoimenpiteisiin. Harva kiinteistön omistaja on kuitenkaan toistaiseksi uusinut jätevesijärjestelmäänsä. Kyselyssä sai antaa palautetta myös avoimen vastauksen muodossa. Näissä kritiikkiä sai eniten jätevesien käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö, kun taas suurin osa positiivisesta palautteesta koski puolueetonta ja ilmaista neuvontaa.

Jo neljättä vuotta jatkuneessa hankkeessa tehtiin tänä vuonna noin 400 kiinteistökohtaista käyntiä kolmen neuvojan voimin Espoossa, Riihimäellä, Tuusulassa ja Nurmijärvellä. Jätevesineuvontaa jatketaan ensi vuonna vielä Espoossa ja Nurmijärvellä.