Asukkaat ovat valmiita jätevesien käsittelyn uudistamiseen

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry on toimittanut 5.12.2014 eduskuntapuolueille sekä ympäristöministeriölle tiedotteen kokemuksistaan haja-asutuksen jätevesien käsittelyn edistämisestä. Kiinteistöillä suoritetun neuvontatyön perusteella asukkaat ovat valmiita uudistamaan, usein jo vuosikymmeniä vanhoja, jätevesijärjestelmiään nykyajan vaatimusten mukaisiksi. Käsittelyjärjestelmien toteuttamista ohjataan lainsäädännöllä, mutta keskeisenä työkaluna edistämistyössä on tiedotus ja erityisesti kiinteistökohtainen neuvonta pitkäjänteisesti vuonna 2011 päivitettyjen ympäristölainsäädännöllisten linjausten ja kuntien määräysten mukaisesti. Tiedote luettavissa tästä.