Haitta-aineet puhdistamo- ja hajalietteissä julkaisu on valmistunut

Laaja tutkimus 138 haitta-aineen esiintymisestä jätevedenpuhdistamoiden käsittelemättömissä lietteissä, mädätetyissä lietteissä ja kompostoiduista lopputuotteista toteutettiin 2014. Haitta-aineita tutkittiin myös sako- ja umpikaivolietteistä ennen ja jälkeen kalkkistabiloinnin. Julkaisuun voi tutustua täältä.