Yhdistyksen henkilökunta siivoaa roskia jokivarresta 19.5. ja 22.5.

Yhdistyksessämme pyritään parantamaan Keravanjoen viihtyvyyttä, ja osallistumme Vantaan kaupungin Purojen kaupunki 2015 –teemavuoteen keräämällä roskia jokivarresta Kirkonkylänkosken ja Rekolanojan alueelta Vantaalla 19.5. ja 22.5. Vantaan kaupunki tarjoaa talkoolaisille jätesäkit ja siivoustyövälineet sekä huolehtii roskien poiskuljetuksen. Siivoustalkoot ovat osa yhdistyksen Jokitalkkari-hanketta ja myös osana Pidä Saaristo Siistinä Ry:n Siisti Biitsi- kampanjaa, jossa tavoitteena on saada erilaisten siivoustempausten avulla roskaton rannikko.