Vuoden 2015 jätevesineuvonnan loppuraportti valmistunut

Vuoden 2015 haja-asutusalueiden jätevesineuvonnan loppuraportti on valmistunut. Yhdistys teki lähes 260 kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä Nurmijärvellä ja Espoossa. Neuvonta toteutui hyvin siirtymäajan pidentämisestä ja muista mahdollisista lainsäädäntömuutoksista huolimatta. Vaikka neuvonta otettiin positiivisesti vastaan, lainsäädännön jatkuvaa muuttamista ja vaikeaselkoisuutta kritisoitiin lähes jokaisella käynnillä. Neuvotuista kiinteistöistä 38 % ei täyttänyt jätevesien puhdistusvaatimuksia.

Tutustu yhdistyksen toteuttamaan haja-asutuksen jätevesineuvontaan tarkemmin neuvonnan omilta sivuilta.