Fosforikuorma Vantaanjokeen väheni

Vasta ilmestyneen Vantaanjoen yhteistarkkailuraportin mukaan vesistöalueelle vuonna 2015 tullut jätevesikuorma väheni aikaisemmasta ja oli fosforin osalta 2000-luvun matalin.

Riihimäen uuden puhdistamon tehokas jätevedenkäsittely paransi Vantaanjoen hygieenistä tilaa ja laski jokiveden ravinnepitoisuuksia. Typpipitoisuuksien laskua havaittiin Vantaanjoen keskijuoksulla asti.

Voimakkaasti hajakuormitetuissa jokivesissä ravinnepitoisuudet olivat edelleen korkeita, ja ravinteita käyttävät kivipintojen piilevät osoittivat jokiluonnon tyydyttävää ekologista tilaa. Taimenen poikastuotannolle olosuhteet olivat aikaisempaa paremmat ja mm. Nukarinkoskessa taimenen poikastiheydet olivat hyviä.

Tutustu Vantaanjoen yhteistarkkailuraporttiin.