Jätevesineuvontaa kesällä lähes 300 kiinteistölle Espoon ja Nurmijärven haja-asutusalueilla

Neuvonnan tavoitteena oli kesän 2016 aikana tehdä 240 kiinteistökäyntiä kuntien valitsemilla, ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla. Käyntitavoite ylitettiin ja kuntakohtaiset raportit ovat nyt valmistuneet. Raporteissa on tarkasteltu vuoden 2016 tuloksia sekä koottu tulokset aiemmilta neuvontavuosilta:

Haja-asutuksen jätevesineuvonta Espoossa
Haja-asutuksen jätevesineuvonta Nurmijärvellä

Lue koko TIEDOTE.