Tiedote: Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta käynnistyy seitsemättä kertaa Nurmijärvellä

Espoon jätevesineuvontakäynnit on pääosin tehty, ja tällä viikolla neuvojamme siirtyy auttamaan Nurmijärveläisiä valikoiduille alueille Vantaanjoen ja Lepsämänjoen ympäristöissä sekä kunnan länsiosan pohjavesialueilla. Kiinteistökäyntien lisäksi olemme kesän aikana järjestäneet asukastilaisuuksia kiinteistökohtaisista jäteveden käsittelyratkaisuista.

Lue lisää tiedotteesta.