Tiedote: Haja-asutuksen jätevesineuvontahankkeessa lainsäädäntömuutos herätti runsaasti keskustelua

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys jatkoi jo vuodesta 2011 käynnissä ollutta haja-asutuksen jätevesineuvontahanketta yhteistyössä toiminta-alueensa kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Espoossa, Nurmijärvellä ja Tuusulassa neuvontaa oli tarjolla tehostetusti kuntien toiveesta. Näissä kunnissa tehtiin ympäristönsuojelullisen tarpeen perusteella valituilla kohdealueilla kiinteistökohtaisia käyntejä kesällä ja alkusyksystä 2017 yli 130. Lisäksi järjestettiin asukastilaisuuksia ja neuvontapiste. Neuvoja oli tarjolla myös puhelimitse ja sähköpostitse. Apua jätevesiasioihin on saatavilla vesiensuojeluyhdistyksestä jatkossakin, sillä hanketta on tarkoitus jatkaa myös vuonna 2018.

Katso tiedote kokonaisuudessaan!