Kipsihankkeen tutkimukset jatkuvat Vantaanjoen valuma-alueella

Kipsihankkeen tiedotustilaisuus Nurmijärvellä 28.3.2019 klo 17.30 alkaen.

Tule kuulemaan viljelijöiden kokemuksia aiemmista kipsikäsittelyistä. Paikalla on myös asiantuntijoita, jotka kertovat lisää hankkeesta. Ennakkoilmoittautuminen alla olevan linkin kautta.

 

Vantaanjoen kipsihanke sai lisärahoitusta

Euroclear Finland lähti mukaan Itämeren pelastusjoukkoihin lahjoittamalla 25 000 euroa Vantaanjoen kipsihankkeelle. Suomen Arvopaperikeskus Euroclear Finland on Suomen kansallinen arvopaperikeskus, joka halusi lahjoituksellaan tukea työtä Itämeren suojelun hyväksi.

 

Tutkimukset jatkuvat

Vantaanjoen kipsihankkeen seurannat jatkuvat ympärivuotisesti jäiden ja umpihankienkin keskellä. Automaattista veden laadun seurantaa, jolla kipsin vaikutuksia kiintoaine- ja fosforikuormaan seurataan, voidaan tehdä myös jään alla. Ensimmäiset tulokset kipsin vaikutuksista Lepsämänjoen seuranta-alueen veden laatuun saadaan viimeistään kevättulvan jälkeen, kunhan pellot ovat paljastuneet lumien alta.

 

Lue lisää kipsihankkeesta John Nurmisen Säätiön tiedotteesta.