Viestejä Vantaanjoelta 3/2019 -tiedote

Syksy on saapunut ja täynnä mielenkiintoisia tapahtumia myös vesiensuojelunäkökulmasta. Lue lisää hulevesiretkestä ja Silakkasoudusta uudesta tiedotteestamme. Siinä kerrotaan myös lisää yhdistyksen uudesta rakennekalkin ja ravinnekuidun vesistövaikutuksia tutkivasta RAKUVE-hankkeesta, joka toteutetaan Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätys -ohjelman rahoituksella.