Pienten jätevedenpuhdistamoiden kuormitusriskiä vähennettiin neuvonnan avulla

Joulukuussa 2019 päättyneessä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen ”Pienet puhdistamot Vantaanjoella -hankkeessa” tarjottiin neuvontaa asukasvastineluvultaan 20 - 99 henkilön jätevedenpuhdistamoiden hoitajille. Kuormitukseltaan omakotitalojen ja ympäristöluvan edellyttämien puhdistamoiden väliin jääviä jätevesijärjestelmiä on esimerkiksi haja-asutusalueilla sijaitsevissa leiri- ja kurssikeskuksissa sekä kouluissa ja kahviloissa. Lue tiedotteestamme ja julkaisusta kuinka neuvonnan avulla vähennettiin puhdistamoiden kuormitusriskiä!