Jätevesijärjestelmien uudistaminen lisääntyi Vantaanjoen valuma-alueella

Kiinteistökohtaisia jätevesijärjestelmiä uudistettiin viime vuonna ennätysmäärä Vantaanjoen valuma-alueella. Kuntien rakennusvalvonnat myönsivät jätevesijärjestelmien uudistamiseen noin 100 toimenpidelupaa, kun aiempina vuosina määrä on ollut puolet pienempi. Kaikkiaan vuosina 2004-2019 on myönnetty hieman yli 700 toimenpidelupaa, joka on 10 % arvioidusta tarpeesta. Paljon työtä on siis vielä tehtävänä. Lue tiedotteestamme ja julkaisusta vuoden 2019 neuvonnasta ja yhteenveto vuosien 2011-2019 neuvonnasta!